Decoració


A Tecap treballem amb tot tipus de preparacions i acabats, entre ells…

Aplicacions:

Pintures plàstiques mates o setinades de primera qualitat
Esmaltats base aigua o sintètics, mate, setinat o brillant
Lacats i semilacats, base aigua o sintètic
Vernissos base aigua o sintètics
Efectes decoratius
Veladures, terres venecianes, oxidacions, metal·litzats
Projectats de pintures en partícules
Pintures fotocatalítiques absorbents del CO2, regeneradores ambientals
Pintures aïllants termostàtiques
Pintures efecte pissarra
Pintures imantades
Empaperats amb tot tipus de revestiments
Efectes mirall

Estucats:

Venecians, a la calç, pasta de paper, microciment…