Manteniment industrial


Algunes tècniques de neteja i manteniment industrial amb les que treballem:

Neteja mitjançant sorrejat, silicat d’alumini o uns altres en sec.
Neteja amb aigua a pressió i sorra.
Aplicacions de pintures especials epoxídiques de capa gruixuda, imprimacions de dos components.
Acabats sintètics, epoxídics, o de poliuretà, etc.
Protecció contra el foc a base de pintures intumescents.
Projectat de morters ignífugs.