Paviments


En quant a paviments, li podem oferir:

Neteja amb equips de fregadores satèl·lit orbitals, fresadores, etc.
Reparacions amb morters autonivellants cimentosos i de resines epoxi.
Acabats amb pintures de resines epoxi de poliuretà
Antilliscants per a pistes esportives, multicapes en zones sanitàries higièniques i d’alimentació.
Senyalització horitzontal de circulació de vehicles, per als vianants, signes de posició, etc. A força de pintures de 2 components.
Marcat i pintat de ratlles de joc en pistes esportives.