1. Declaració d’accessibilitat

Tecap s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb la legislació nacional per la qual es trasllada la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a https://tecap.cat/

2. Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

3. Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

3.1.- manca de conformitat

  1. Hi ha camps de formularis sense label
  2. Hi ha botons buits
  3. Hi ha contingut textual sense un contrast suficient

4. Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 01 de Febrer de 2023

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació.

Última revisió de la declaració: 1 de febrer 2023.

5. Observacions i dades de contacte

Direcció: C/Jacint Verdaguer 143 08750 Molins de Rei Barcelona

Telèfon: 93 663 19 39

Correu electrònic: tecap@tecap.cat

6. Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través del correu electrònic tecap@tecap.cat pot presentar:

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

7. Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas de no haver obtingut resposta.

El procediment reclamació recollit a l’article 13 del RD 1112/2018, es pot iniciar a través del correu electrònic tecap@tecap.cat

Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

subvenció del kitdigital
Ves al contingut