Manteniment industrial

Tot per al teu negoci

Empresa de Manteniment industrial a Barcelona

PAVIMENTS

NAUS INDUSTRIALS

Pintat a a base de pintura epoxídica o de poliuretà, antipols i de fàcil neteja que proporciona una molt bona imatge.

Tractaments de nova generació enduridors per a sòls més brillants, estètics i duradors, a base de liti.

Solucions bàsiques però molt funcionals, d’alt valor estètic.

PAVIMENTS​

SENYALITZACIÓ

La senyalització de paviments industrials completa permet evitar accident laborals, confusions i guanyar en eficiència. Senyalitzem passadissos per als vianants, zones de càrrega i expedició, molls, passos per als vianants, zones d’extintors, etc…

També senyalitzem aparcaments, números d’aparcament, zona per a cotxes electrificats y aparcaments per a PMR.

Empresa de Manteniment industrial a Barcelona
Empresa de Manteniment industrial a Barcelona

PAVIMENTS

PISTES ESPORTIVES

Pintat a a base de pintura sistemes multicapa per aconseguir pistes esportives completament llises antilliscants.

Replanteig i marcat de pistes esportives, segons normatives NIDE o persinalitzades.

Jocs infantils per escoles a la carta

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

PINTURA INSTUMESCENT

La pintura intumescent és un revestiment monocomponent, normalment en base aigua, que actua amb l’acció de la calor, reacciona químicament desenvolupant una capa aïllant que ofereix una baixa conductivitat tèrmica. Existeixen diversos tipus de pintura intumescent en el mercat que poden oferir una resistència al foc des de R-15′ fins a R-120′, depenent de la pintura i de l’estructura a protegir.
Empresa de Manteniment industrial a Barcelona
Empresa de Manteniment industrial a Barcelona

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

MORTER IGNÍFUG

El Morter ignífug, és un morter en base guix, resistent al foc, amb propietats d’aïllament tèrmic per a la protecció passiva contra incendis en elements estructurals. El morter ofereix una estabilitat al foc de fins a R-240 minuts.

PREPARACIÓ

SORREJAT

S’utilitza per a la preparació de superfícies, neteja de paviments o parets, o decapatge de pintura en estructures metàl·liques per a aconseguir obtenir una superfície que ens permeti una bona adherència en recobriments posteriors.
Empresa de Manteniment industrial a Barcelona

Més de 600 clients satisfets

Més de 3.500 obres realitzades amb èxit

Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

subvenció del kitdigital
Ves al contingut