Sobre l’empresa

Som tècnics en aplicació de pintures

Tècnics en aplicació de pintures

Una empresa creada per professionals

TECAP és una empresa creada per professionals , amb anys d’experiència tant al nivell pràctic com a nivell teòric, en la majoria dels camps de la preparació i l’acabat de revestiments a força de pintures o similars, tant en bases dissolvents com en base aigua, en diferents sectors de la decoració, restauració de façanes, manteniment industrial, impermeabilitzacions i acabats de paviments de formigó o similars.

Des de l’any 2022 l’empresa ha estat certificada per Applus+ amb la ISO 9001 i la ISO 14001

L’activitat que es considera conformes les normes Internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 és:

Aplicació de pintura per a client privat i públic.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

  1. Compromís a complir els requisits aplicables, inclosos els legals.
  2. Amb anàlisi de context realitzat i a partir de línies estratègiques definides, s’han  determinat els objectius de l’empresa els quals s’han difós en tots els nivells de la nostra estructura.
  3. Implantar els indicadors de Qualitat i de gestió ambiental amb la finalitat d’avaluar l’acompliment dels processos de l’empresa, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client i garantir una ocupació racional dels recursos naturals.
  4. Gestionar els processos que redueixin l’impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis
  5. Fomentar l’ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no sols a través de la nostra labor, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.
  6. Compromís per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i l’ús sostenible de recursos.
  7. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  8. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat en l’empresa.
  9. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

 

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per a aconseguir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

 

Podeu descarregar la política signada aqui: 

00-2_Política _2ª Ed_Firmada

Per qué nosaltres?

Tècnics en aplicació de pintures

experiencia i professionalitat

Experiència i professionalitat

adaptabilitat

Adaptabilitat

creacio de valor

Creació de valor

certificat iso

Certificats ISO 9001 · 14001

Més de 600 clients satisfets

Més de 3.500 obres realitzades amb èxit

Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

subvenció del kitdigital
Ves al contingut